Özgeçmiş

NeyzenAhmetKAYA

1963 yılında Istanbul’da, Üsküdar semtinde doğdu. Müziğe yedi yaşında iken mandolin çalarak başladı. Lise yıllarında Ney sazına karşı büyük bir arzu duydu. Babası Üsküdarlı lüthiye Teoman Kaya Usta’nın teşviki ile Neyzen Erdoğan Köroğlu’nun talebesi oldu.

1981 yılında Konya’ya, Mevlevî ihtifâlini seyretmek için gittiği sırada, Neyzenbaşı Doğan Ergin’in nâzik daveti ile mutrıp heyetine dâhil oldu.

1982 yılında İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı Enstrüman Yapım Bölümüne girdi. Aynı zamanda Neyzen Niyazi Sayın’ın ney derslerine iştirâk etti.Okul dışında ayrıca Cahit Gözkân, Süheylâ Altmışdört, Lâika Karabey ve Nezih Uzel gibi ustalardan istifâde etti.

1989-90 yıllarında İ.Ü. Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcrâ Heyeti’nde görev aldı. Aynı okulda ayrıca dört sene “Yaylı Sazlar Yapım ve Tarihi” dersini verdi.

1991 yılında T.C. Kültür Bakanlığı Istanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na dâhil oldu. Uzun yıllar, bu toplulukta ney ve trompet icrâsını birlikte götürmüş olup,son yıllarda aslî sazı olan ney icrâsına dönmüştür.

Bağlı bulunduğu toplulukla olduğu kadar, değişik müzik toplulukları ile de yurt içi ve dışında 2000 den fazla konser ve festivallere iştirâk etti. Katıldığı konserlerden bazı önemli olanları şunlardır:

İspanya “Centro International De Enstudios”(Uluslararası Mistizm Festivali)

Almanya “ Sprachen Des Köpers” ( Vücutların dili-Dans festivali)

Portekiz ” EXPO 98″

Japonya ” Türk Köyü konserleri ve EXPO 2005″

Hollanda ” Türkiye Festivali 2001″

Belçika ” Gent Festivali”

Viyana ve Bratislava ” Alla Turca” (Mehterden-Mozart’a)

Rusya ” Kızılordu ile Mehter

İsviçre Burhan Öcal ile ”Sufi ve Bach” konser ve cd kaydı

Ürdün ”Mistik Festival”

Dubai ”Türk Müziği Günleri”

Paris,Varşova,Bakü,Riyad J. Jelalettin Wein ile “Ottaman” konserleri

ABD Mehter konserleri

İstanbul Habitat II zirvesi

İstanbul Boğaziçi Festivali “Hoşgörü İmparatorluğu”

İstanbul ART OF ANATOLİA gösterisi

İstanbul Festivali Orbestra & Anatolia (İngiliz besteci Peter Cowrey)

İstanbul Okay Temiz ile (Mehter – Caz)

İzmir, Çukurova, Hacettepe ve Bilkent Senfoni Orkestralarında solist olarak.

Tuluyhan Uğurlu’nun “Türk Senfonisi” eserinin icrâ ve CD kaydında

Neyzen A.Şenol Filiz’in hazırlayıp yönettiği ”40 Ney Bir Nefes” Konserleri

Neyzen Ahmet Kaya, 5 yıl müddetle de, Galata Mevlevihânesi’nde düzenlenen Mevlevi âyinlerinde, Neyzenbaşı olarak görev almıştır.

 

Peşrev-i Şah-u Hûban ” adında bir CD si de bulunan Neyzen Ahmet Kaya bu güne kadar pek çok talebe yetiştirmiştir. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için 2003 yılında ilk Ney Metodunu çıkartmış, aynı kitap 2011 ve 2013 tarihlerinde yenilenmiş ve genişletilmiş olan yeni baskıları ile sanatseverlere sunulmuştur. Neyzenliğin yanısıra, uzun yıllar baba mesleği olan müzik âleti yapımını da sürdüren Kaya, bugüne kadar 200 den fazla yaylı ve mızraplı olmak üzere değişik enstrumanlar yapmıştır.

Ayrıca çok sayıda ney ve kendi icâdı olan ‘’Ahmetkâr’’ sazını yaparak, Ethem Rûhi Bey’in hazırladığı Lüthiyeler Ansiklopedisine ve Cafer Açın’ın kitaplarına dâhil olmuştur.