Enstruman Akortları

Enstrumanlar Tellerin Pianoya Göre Akordu Tellerin kg/kuv. gerilimi Oktav ses sahası Eşik gerilimi
Kudüm Düm: Re veya Mi Tek: Sol veya Lâ
Santur 220 frekans Re’den 880 Do’ya kadar 3 Oktav
Kanun 220 frekans Re’den 440 Re’ye kadar 441 kg/kuv. 3,5 Oktav 24,25kg/kuv.
Piyano En kalın:Lâ En ince Lâ veya Do 12 veya 18 ton 7 Oktav
Klasik Gitar Mi, Si, Sol, Re, Lâ, Mi 52 kg/kuv. 3,5 Oktav 6,5kg/kuv.
Elektrikli Gitar Mi, Si, Sol, Re, Lâ, Mi 76kg/kuv. 3,5 Oktav
Ud Re, Lâ, Mi, Si, Fa#, Do 54kg/kuv. 4 Oktav 6,48kg/kuv.
Tanbur Lâ, Re veya Mi, Lâ 78,5 kg/kuv. 3 Oktav 2,39kg/kuv.
Bağlama Lâ, Re, Mi 2,5/3 Oktav
Lâvta Lâ, Re,Sol, Do veya Lâ,Re,Lâ,Re 44kg/kuv. 4,4kg/kuv.
Rebâb Re, Lâ, Re 3 Oktav
Karadeniz Kemençesi Lâ,Re,Sol,Mi veya Sol,Re,Lâ,Mi
3 Telli Klasik Kemençe Lâ, Re, Lâ 2 Oktav
4 Telli Klasik Kemençe Mi, Lâ, Re, Sol 3,5 Oktav
Kemane (Tam boy) Re, Lâ, Re, Sol
Kemane ( 3 çeyrek) Fa, Do, Fa, Si b
Kemane ( Yarım) Sol, Re, Sol, Do
Keman Mi, Lâ, Re, Sol 29,5 kg/kuv. 3,5/4 Oktav 1,334kg/kuv.
Viyola Lâ, Re, Sol, Do 32 kg/kuv. 3,5/4 Oktav 1,664kg/kuv.
Viyolonsel Lâ, Re, Sol, Do (Viola’nın 1 oktav pesi) 56 kg/kuv. 3,5/4 Oktav 5,88kg/kuv.
Kontrabas Sol, Re,Lâ, Mi 130 kg/kuv. 3,5/4 Oktav 26,65kg/kuv.