Kemanda Kopyacılık

Keman kopyacılığı dünyanın bir çok yerinde bir kaç yüzyıldır icra edilmektedir.Günümüzde kopyacılık üç şekilde yapılmaktadır.Bunlar:

1)Real kopya
2)İdeal kopya
3)Fiktif kopya

 

Real kopya: 

Bu tarz kopyalar oldukça az yapılmaktadır.Ancak özel merak ve imkân doğrultusunda, hatta talep olduğunda yapılabilmektedir. Çünkü real kopya adından da anlaşıldığı gibi, taklit edilecek orjinal eserin el altında olması gerekir.Bu tür çalışmalar çok özen ister.Zira her lüthier’in uzmanlık alanına girmez.Çünkü orjinal kemanın; çatlağından,belli bölümlerindeki aşınmalara,cilanın rengine ve eskiliğine,f deliklerinin ölçü ve deformelerine,salyangoz işçiliğine hatta yapım hatalarına kadar herşey aynı taklit edilir.Tabii en başda dikkat edilmesi gereken şey; kullanılacak ağacın aynı cins ve damar yapısına haiz olması gerekir.Bu da özenli ve araştırmaya yönelik ağaç seçimini gerektirir.

İdeal kopya:

Bu tür kopya yapımında,orjinal çalgı elimizde yoktur.Sadece planları ve fotagrafları vardır.Zaten tümüyle de kopya edilmez.Yapımcı kendinden birşeyler katarak kendine göre farklı yorumlama yapmak durumundadır.İdeal kopyalar, günümüz lüthierlerin de tercih ettikleri kopya yapımlardır.Örneğin Stradivarius bir kemanın resimleri ve ölçüleri elimizde varken, kalıp ve ölçü olarak aynı oranlar uygulanır.Fakat yapım inceliği lüthier’in îtinasına göre değişir. Burda yapımcı kendi tecrübe ve bilgisine göre, resimden algıladığı oranda işçilik gösterir. İşte bu durumda orjinalini görebilme imkânı olmadığından kendi katılımcılığını kullanır.Salyangoz modeli aynı olduğu halde kendinden ufak tefek figürler ekleyebilir.Cilâsının rengi tıpa tıp aynı olmayabilr.Ayrıca real kopyadaki eskilik ve aynı benzerlik beklenemez.

Fiktif kopya:

Fiktif kopyalar, belirli ustanın sadece formundan istifade edilerek yapılır.Kopya çeşitleri içinde en fazla özgür çalışmaya müseade eden bir yapım şeklidir. Çünkü yapımcı ,orjinal eserin formun da bile kendi estetik çizgilerini kullanarak ufak değişikliklere gidebilir.Bu kopyacılık da fazlası ile uygulanır.Serbestliğin ideal kopyadan daha fazla olması, yapımcının rahat çalışma imkânını doğurur.Tabii bu tür kopyalar, sadece ünlü yapımcıların formlarını anımsatırlar.Her hangi bir bağdaştırma söz konusu değildir.

KOPYACILIK YAPAN ÜNLÜ KEMAN YAPIMCILARI

Kopyacılık yapan eski ve ünlü lüthierlerden örnekler vermek gerekirse;bunların başında 1645-1700 yılları arasında yaşamış olan ‘’Francesco Rügierri’’gelir. Rügierri, hayatı boyunca Amati’nin eserlerini taklit etmiştir.Bunun için kendisine’’ Amati’nin çağdaşı’’ lâkâbı konmuştur.
Bunun yanında ‘’J.B.Vuillaumen’’ (Viyom)olan Fransız keman yapımcısı da çok büyük bir taklitçidir.Bu kemanlardan birini de meşhur kemancı’’ Nicola Paganini’’ kullanmıştır.Bu keman ‘’Guarneri Del Gesu’’ taklidi olup; Paganini, kemanın güçlü sesinden dolayı ‘’bu benim topum’’ demiştir.Vuillaumen’in taklit ettiği bu kemanın ismi ‘’CANNONE’ dur.