Eski Ney Metodu Düzeltmeleri

 

Sh 17 – Paşpare şekli ve ölçüleri konusundaki b ve h sembolleri yer değişecek.

 

Sh 19 -Üçüncü tiz bölge şemasındaki son notanın içinde bir çizgi olacak.(Sol)

 

Sh 29 -Diyez-Bemol tablosundaki müneccep yazanlar, Mücennep olacak.

 

Sh 31 -İkinci satırın 2. ölçüsünün başındaki Do notası La olacak.

 

Sh 44 -En alt satırdaki 9/8 lik usulün içindeki 4. usul notasının üzeri Dü-üm olacak.

 

Sh 67,68 – Sayfa başındaki dudak kademesi, dudak dördüncü kademesidir.

 

Sh 69 -Çalışma 3’ün 4. satır,ikinci ölçüsünde; sekizlik do-si yerine ¼ lük do olacak.

 

Sh 69 -Çalışma 3’ün son satır, 3. ölçüsünde Si bemol işareti olmayacak.

 

Sh 76 – Donanımdaki Si perdelerine kürdi işareti konacak.

 

Sh 93 -Buselik peşrevinin 3. satırının son ölçüsündeki 2/4 lük Re notası, 2/4 lük Mi olacak.

 

Sh 94 -Çizimde gösterilen yarımdan biraz açık olan uşşak perdesi, bir üstdeki perde ile yer değişecek.

 

Sh 96 -Uşşak peşrevinin son satırının son ölçüsündeki ¼ lük si notası, ¼ lük Do olacak.

 

Sh 101 – Zirgüleli hicaz peşrevinin 6. satırının son ölçüsündeki Fa bekar işareti yanlışlıkla konulmuştur.

 

Sh 105 -Mahur peşrevinin son satır ve son ölçüsündeki sekizlik olan Sol-Fa notası, La-Sol olacak.

 

Sh 108 -Nihavent şarkını son 3 ölçüsü olmayacak.(Buradaki sesler henüz öğretilmediği için)

 

Sh 119 – Basit Suzinak şarkının ilk satırının ilk ölçü başındaki ¼ lük esin üzerindeki nota Mi yerine Re olacak.

 

Sh 125 -Ney çiziminde gösterilen ırak perdesinin içi boş olacak.

 

Sh 129- Acemaşiran makamı çalışmasının ilk satırının son ölçüsündeki Si notası buselik değil, segâh olacak (Yani önüne1 koma bemolü gelecek)

 

Sh 139- Şedaraban aranağmenin;birinci satır ikinci ölçüsü başındaki Si notasına naturel işareti,aynı ölçünün sonundaki si notasına 4 komalık Si bemol işareti konacak. Üçüncü satırın ikinci ölçüsüne de aynı düzeltmeler yapılacak..

 

Sh 143 -Dilli üfleme çalışmasının 3.satır, son ölçüsündeki ¼ lük sol perdesi, La olacak.

 

Sh 149 -Kreşendo-dekreşando çalışmasının son satır, 1.ölçünün sonunda 1 komalık Fa diyez olmayacak.

 

Sh 152 -Yakın çarpma etüt çalışmada 2.satır, 1.ölçüde ¼ lük do diyezlerin arasına Re çarpması konacak ayrıca

 

4.satır, 3.ölçüde ¼ lük Do diyezlerin arasına Re çarpması konacak ..

 

Sh 152 -Yakın çarpma etüt çalışmada 4.satır, 4.ölçüde ¼ lük sol notalarının arasına La çarpması konacak.

 

Sh 152 -Uzak çarpma çalışmasında 2.satır ,1.ölçüdeki ikinci çarpma olmayacak ve 3.satır ,5.ölçüdeki çarpma Re olacak.

 

Sh 154 -Kısa yukarı atlama çalışmasında 1.satır, 2. ölçüdeki 5 komalık Si bemol yani, kürdi işareti olacak.

 

Sh 157 -Çalışma 7 nin 5.satır, 2.ölçüsündeki çarpma notası olmayacak.

 

Sh 158 -Kısa glisandoda(yukarı doğru 3lü aralık) Açık Muhayyerden-Acem perdesine yanlış yazılmıştır.

 

Sh 159 -Kısa glisandoda(aşağı doğru 3lü aralık) Açık Muhayyerden- Acem perdesine olacak.

 

Sh 161 -Üçleme çalışmasının son satır,1.ölçüsündeki Fa-Sol-La üçlemesi; Mi-Fa-Sol olacak.

 

Sh 163 -Muhayyer Peşrevinin teslimi kısaltılmıştır.

 

Sh 165 -Gülizar peşrevi devamında 1.satır, 3. ölçüdeki Fa bekar işareti yanlış yazılmıştır

 

Sh 166 -Muhayyer kürdi peşrevi 4.satır,1.ölçüdeki; La-La-Sol notası: La-Sol-Fa olacak ve hemen yanındaki Fa-Mi-Re notası da: Mi-Mi-Re olacaktır.

 

Sh 171 -Pençgâh peşrevi devamında 2.satır,2.ölçünün sonundaki 2/4 lük La notası, 2/4lük Sol olacaktır.

 

Sh 172 -Beyati araban saz semaisinin 1.satır, 2.ölçüsündeki Si bemol (sümbüle) perdesi olmayacak.

 

Sh 181 – Sazkâr peşrevi 3. satır, 2. ölçü başındaki La 4 komalık bakiye diyezi olacak Sazkâr peşrevi 6. satır, 2. ölçü başındaki Mi 4 komalık bemol olacak

 

Sh 183 -Acemkürdi şarkının son satır,1.ölçüsündeki Mi perdesinin önüne 5 komalık bemol konacak.

 

Sh 186 -Şevkefza saz semaisinin donanımında Re bemol olduğu için, ölçü içlerindeki bemoller silinecek.

 

Sh 190- Hisar peşrevinin 3.satır, 3.ölçüsündeki Sol diyez; hemen ölçü başındaki Sol’ün önünde olacak.

 

Sh 190 -Hisar peşrevinin 4.satır, 3.ölçüsünde Sol diyez yok.

 

Sh 192 -Saba şarkının 3.satır, 2.ölçüsündeki muhayyer perdesinin önüne 5 komalık bemol konacak.

 

Sh 193 -Dügâh şarkının son satır, son ölçüsünde; Do perdesinin önünde bakiye diyezi olacak ve hemen yanındaki Si perdesinin önündeki 1 komalık bemol kaldırılacak.

 

Sh 198 -Nişaburek saz semainin 4.satır, 1. ölçüdeki ilk gerdaniye perdesinin önüne bakiye diyezi konacak, aynı satırın 2.ölçü başındaki Re nin önündeki diyez silinecek ve son satır, son ölçü başındaki gerdaniye perdesinin önüne bakiye diyezi konacak.

 

Sh 203 -Hicazkâr şarkının 3.satırının başındaki 1. dolap olmayacak(Bu dolap meyana geçiş dolabıdır)

 

Sh 204 – Kürdilihicazkar saz semaisinin 4.satır ilk ölçüsündeki 1/8 lik Mi notası, 1/8 lik Re olacak.

 

Sh 208 -Etüt 5 in devamında; 5.satır, 3.ölçüdeki 1 komalık Si bemol, 5 komalık bemol olacak.

 

Sh 211 -Etüt 7 nin 4.satır, 1. ölçüsündeki Si perdesinin önünde 1 komalık Si bemol olmayacak, aynı etüdün 7.satır, 3.ölçü başındaki re perdesinin önündeki bemol kalkacak ve yine bu etüdün 8.satır, 1.ölçüsünün başındaki re perdesinin önünde bemol olmayacak

 

Sh 214 -Etüt 10 ‘un donanımında Si koma bemolü olacak ve son satırın son iki ölçüsü yer değişecek.

 

Sh 215 -Etüt 11 ‘in donanımına Si koma bemolü konacak.

 

Sh 216 -Etüt 12 nin donanımına Si koma bemolü konacak.

 

Sh 217 -Etüt 13’ün donanımına Si koma bemolü konacak.

 

Sh 218 -Etüt 14 ve 15 ‘in donanımına Si koma bemolü konacak.

 

Sh 219 -Etüt 16 nın donanımına Si koma bemolü konacak.

 

Sh 220 —221 Etütlerin donanımına Si koma bemolü konacak.

 

Sh 260 -Dede neyzenlerin 27.sırasındaki Osman Dede’nin yanındaki ‘’Kutbün Nayi silinecek.

 

Sh 266 -Burhanettin Ökte ile Rıza Bey’in resim altı isim açıklamaları ters yazılmıştır.