Görüntülü Çalışma Cetveli

 

SIRA

SAHİFE

İÇİNDEKİLER

1 59 Nevâ (Açık) perdesi çalışması
2 60 Çargâh perdesi çalışması
3 61 Segâh perdesi çalışması
4 62 Dügâh perdesi çalışması
5 63 Rast perdesi
6 64 Alıştırma 1
7 65 Muhayyer (Açık) perdesi çalışması
8 66 Gerdâniye (Açık) perdesi çalışması
9 67 Eviç perdesi çalışması
10 68 Hüseyni perdesi çalışması
11 69 Nevâ (Kapalı) perdesi çalışması
12 70 Acem perdesi çalışması
13 71 Alıştırma 2
14 72 Alıştırma 3
15 72 Alıştırma 4
16 73 Temrin 1
17 74 Tiz Nevâ perdesi çalışması
18 75 Tiz Çargâh perdesi çalışması
19 76 Tiz Segâh perdesi çalışması
20 77 Muhayyer (Kapalı) perdesi çalışması
21 78 Gerdâniye (Kapalı) perdesi çalışması
22 79 Alıştırma 5
23 80 Temrin 2
24 81 Kürdi perdesi çalışması
25 82 Sümbüle perdesi çalışması
26 83 Kürdi makâmı dizisi
27 83 Kürdi makâmı alıştırması
28 84 Kürdi peşrevi
29 84 Kürdi şarkı
30 85 Nim hicaz perdesi çalışması
31 86 Tiz nim hicaz perdesi çalışması
32 87 Dik kürdi perdesi çalışması
33 88 Dik sümbüle perdesi çalışması
34 89 Hicaz makâmı dizisi
35 89 Humâyun makâmı dizisi
36 90 Hicaz makâmı alıştırması
37 90 Hicaz Humâyun ilâhi
38 90 Uzzal makâmı dizisi
39 91 Uzzal makâmı alıştırması
40 91 Hicaz Peşrevi
41 92 Nim Zirgüle perdesi çalışması
42 93 Nim Şehnâz perdesi çalışması
43 94 Nim Şehnâz(Kapalı) Perdesi çalışması
44 95 Dik Acem perdesi çalışması
45 96 Alıştırma 6
46 97 Bûselik perdesi çalışması
47 98 Tiz Bûselik perdesi çalışması
48 99 Bûselik makâmı dizisi 1
49 99 Bûselik makâmı dizisi 2
50 99 Bûselik makâmı alıştırması
51 100 Bûselik aranağme
52 100 Bûselik peşrevi
53 100 Bûselik şarkı
54 101 Zirgüleli hicaz makâmı dizisi
55 101 Zirgüleli hicaz makâmı alıştırması
56 102 Zirgüleli hicaz peşrevi
57 102 Zirgüleli hicaz ilâhi
58 103 Uşşak perdesi çalışması
59 104 Uşşak makâmı dizisi
60 104 Uşşak makâmı alıştırması
61 105 Uşşak peşrevi
62 105 Uşşak ilâhi
63 106 Hüseyni makâmı dizisi
64 106 Hüseyni peşrevi
65 107 Muhayyer makâmı dizisi
66 107 Muhayyer peşrevi
67 108 Beyâti peşrevi
68 109 Dik Hisar perdesi çalışması
69 110 Segâh makâmı dizisi
70 110 Segâh makâmı alıştırması
71 111 Segâh ilâhi
72 111 Segâh peşrevi
73 112 Hisar perdesi çalışması
74 113 Hüzzam makamı dizisi
75 113 Hüzzam şarkı
76 113 Hüzzam son yürük semâi
77 114 Hüzzam peşrevi
78 114 Hüzzam aranağme
79 115 Karcığar makâmı dizisi
80 115 Karcığar nakış yürük semâi
81 116 Karcığar peşrevi
82 117 Basit sûzinâk makâmı dizisi
83 117 Basit sûzinâk ağır semâi
84 118 Basit sûzinâk peşrev
85 119 Tiz Hüseyni perdesi çalışması
86 119 Tiz Nim hisar perdesi çalışması
87 120 Tiz Acem perdesi çalışması
88 120 Tiz Eviç perdesi çalışması
89 121 Baş içe eğim
90 121 Baş dışa eğim
91 123 Dudak çekme hareketi
92 123 Dudak itme hareketi
93 123 Rast pozisyonu (Normal)
94 123 Geveşt pozisyonu (Dudak çekme)
95 124 Mâhur perdesi çalışması
96 125 Geveşt perdesi çalışması
97 126 Geveşt perdesi alıştırması
98 126 Mâhur makâmı dizisi
99 126 Mâhur aranağme
100 127 Mâhur peşrevi 1
101 127 Mahûr peşrevi 2 (Gâzi Giray Han)
102 129 Acemaşiran perdesi çalışması
103 130 Hüseyni Aşiran perdesi çalışması
104 131 Irak perdesi çalışması
105 132 Dik Acemaşiran perdesi çalışması
106 132 Aşiran perdesi sesleri
107 133 Aşiran perdesi sesleri alıştırması
108 133 Karşılaştırmalı oktav sesler
109 134 Kaba geveşt ile geveşt arasındaki bölge
110 135 Yegâh perdesi çalışması
111 135 Kaba Çargâh perdesi çalışması
112 136 Kaba Nim Hicaz perdesi çalışması
113 136 Kaba Segâh perdesi çalışması
114 137 Kaba Bûselik perdesi çalışması
115 137 Kaba Kürdi perdesi çalışması
116 138 Kaba Dik Kürdi perdesi çalışması
117 138 Kaba Dügâh perdesi çalışması
118 139 Kaba Rast perdesi çalışması
119 139 Kaba Nim Zirgüle perdesi çalışması
120 140 Acemaşiram makâmı dizisi
121 140 Acemaşiran peşrevi
122 140 Acemaşiran şarkı
123 141 Acemaşiran Mevlevi Âyin(1.Selâm’dan)
124 141 Acemaşiran saz semaisi
125 142 Rast makâmı dizisi
126 142 Rast şarkı
127 143 Rast peşrevi
128 143 Rast aranağme
129 144 Yegâh makâmı dizisi
130 144 Yegâh şarkı
131 145 Irak makâmı dizisi
132 145 Irak peşrevi
133 146 Nim Hisar perdesi çalışması
134 147 Nihâvend makâmı dizisi
135 147 Nihâvend şarkı
136 148 Nihâvend peşrevi
137 148 Nihâvend zeybek
138 150 Kısa dudak trili alıştırması
139 151 Geniş dudak trili alıştırması
104 152 Bağlı üfleme alıştırması
141 152 Dilli üfleme alıştırması
142 153 Bağ içinde dil alıştırması
143 153 Dudak perde atlamaları alıştırması
144 154 Kuvvetli vurgu alıştırması
145 155 Zayıf vurgu alıştırması
146 155 Kuvvetli kısa vurgu alıştırması
147 156 Sönen vurgu alıştırması
148 157 Piano ve Forte alıştırması
149 158 Kreşendo ve Dekraşendo alıştırması 1
150 159 Kreşendo ve Dekraşendo alıştırması 2
151 160 Temrin 3
152 160 Temrin 4
153 161 Üçleme alıştırması
154 163 Yakın çarpma alıştırması
155 164 Uzak çarpma alıştırması
156 164 Hicaz Yürük Semâi
157 165 Bazı Eserlerin içinden karışık çarpma Örn.
158 167 Kısa yukarı atlama alıştırması
159 168 Kısa aşağı atlama alıştırması
160 169 Uzun yukarı atlama alıştırması
161 169 Uzun aşağı atlama alıştırması
162 170 Alıştırma 7
163 171 Uzun yukarı glisando alıştırması
164 173 Kısa yukarı glisando alıştırması
165 174 Kaba nim hisar perdesi çalışması
166 175 Kaba hisar perdesi çalışması
167 176 Kaba dik hisar perdesi çalışması
168 177 Şedaraban makâmı dizisi
169 177 Şedaraban peşrevi
170 178 Şedaraban şarkı
171 178 Şedaraban aranağme
172 179 Sûzidil makâmı dizisi
173 179-180 Sûzidil nakış ağır semâi
174 180 Sûzidil saz semâisi
175 181 Hicaz (saba) perdesi çalışması
176 182 Şehnâz perdesi çalışması
177 183 Dik hicaz perdesi çalışması
178 184 Dik şehnâz perdesi çalışması
179 185 Anarmonik perde alıştırması
180 186 Sabâ makâmı dizisi
181 186 Sabâ peşrevi
182 187 Sabâ saz semaisi
183 188 Dügâh makâmı dizileri
184 188 Dügâh peşrevi
185 189 Bestenigâr makâmı dizisi
186 189 Bestenigâr şarkı
187 190 Bestenigâr peşrevi
188 191 Ferahfezâ makâmı dizisi
189 191-192 Ferahfezâ peşrevi
190 192 Ferahfezâ son yürük semâi
191 193 Sultânıyegâh makâmı dizisi
192 193 Sultânıyegâh yürük semâi
193 194 Dilkeşide makâmı dizisi
194 194-195 Dilkeşide peşrevi
195 195 Dilkeşide Mevlevi âyini dördüncü selâm
196 196 Nikriz makâmı dizisi
197 196 Nikriz Zeybek
198 197 Nikriz peşrevi
199 197 Nikriz sirto
200 198 Zâvil makâmı dizisi
200 198 Zâvil makâmı dizisi
201 198 Zâvil yürük semâi
202 199 Neveser makâmı dizis
203 199 Neveser peşrevi
204 200 Şevkefzâ makâmı dizisi
205 200 Şevkefzâ saz semâisi
206 201 Nişâburek makâmı dizisi
207 201 Nişâburek saz semâisi
208 202 Nevâ makâmı dizisi
209 202 Nevâ ilâhi
210 203 Nevâ şarkı
211 203 Nevâ saz semaisi (Teslim bölümü)
212 204 Tâhir makâmı dizisi
213 204 Tâhir peşrevi
214 205 Acem makâmı dizisi
215 205 Acem saz semâisi
216 206 Arazbar makâmı dizisi
217 206 Arazbar peşrevi
218 207 Mürekkeb Isfahan makâmı dizisi
219 207 Isfahan peşrevi
220 208 Beyâti araban makâmı dizisi
221 208 Beyâti araban saz semâisi
222 209 Şehnâz makâmı dizisi
223 209 Şehnâz peşrevi
224 210 Hisar makâmı dizisi
225 210 Hisar yürük semâi
226 211 Sûzidilara makâmı dizisi
227 211 Sûzidilara paşrevi
228 212 Pençgâh makâmı dizisi
229 212-213 Pençgâh peşrevi
230 214 Mâye makâmı dizisi
231 214 Mâye ilâhi
232 214 Mâye şarkı
233 215 Müstear makâmı dizisi
234 215 Müstear saz semâisi
235 216 Sazkâr makâmı dizisi
236 216 Sazkâr saz semâisi
237 217 Rehâvi makâmı dizisi
238 217 Rehâvi saz semâisi
239 218 Eviç makâmı dizisi
240 218 Eviç ilâhi
241 219 Eviç şarkı
242 220 Ferahnâk makâmı dizisi
243 220 Ferahnâk peşrevi
244 221 Ferahnâk şarkı
245 221 Ferahnâk Mevlevi Ayini 4. selâm
246 222 Evcâra makâmı dizisi
247 222 Evcâra saz semâisi
248 223 Hicazkâr makâmı dizisi
249 223 Hicazkâr ilâhi
250 223 Hicazkâr zeybek
251 224 Hicazkâr saz semâisi
252 225 Kürdilihicazkâr makâmı dizisi 1
253 225 Kürdilihicazkâr makâmı dizisi 2
254 226 Kürdilihicazkâr peşrevi
255 227 Kürdilihicazkâr şarkı
256 228 Rast Kâr-ı natık 1
256 229 Rast Kâr-ı natık 2
256 230-231 Rast Kâr-ı natık 3