Ney Metodunda Kullanılan Usûllerin Kudümle Vuruluşları
Agir Aksak Semai Velveleli 10/4 lük
Ağır Aksak Velveleli 9/4 lük
Ağır Düyek Normal 8/4 lük.mp3
Ağır Düyek Velveleli 8/4 lük
Aksak Normal 9/8 lik
Aksak Semâi Velveleli 10/8 lik
Aksak Velveleli 9/8 lik
Berefşan Velveleli 32/4 lük
Cember Velveleli 24/4 lük
Çifte Düyek Velveleli 16/4 lük
Curcuna Normal 10/16 lık
Curcuna Velveleli 10/16 lık
Devr-i hindi Normal 7/4 lük
Devr-i hindi Velveleli 7/8 lik
Devr-i kebir Velveleli 28/4 lük
Devr-i revan Velveleli 14/8 lik
Düyek Velveleli 8/8 lik
Evfer Normal 9/4 lük
Evfer Velveleli 9/4 lük
Fahte Velveleli 20/4 lük
Hafif Velveleli 32/4 lük
Nimsofyan 2/4 lük
Semâi 3/4 lük
Sengin Semâi Normal 6/4 lük
Sengin Semâi Velveleli 6/4 lük
Sofyan Normal 4/4 lük
Sofyan Velveleli 4/4 lük
Yürük Semâi Normal 6/8 lik

Usûller ortalama 1 ve 1 dakikanın biraz üzerinde çalınmıştır. Bu süreyi çalacağınız esere göre daha uzun tutmak isterseniz, dinleyeceğiniz programla yenileme veya çevirme(Başa döndürme) seçeneğini kullanmanız gerekebilir. Ancak bunu yapmak için mutlaka WINAMP programını kullanmanızı tavsiye ederiz. Zira, diğer bir çok program, başa dönüşlerde sorun yaşatmaktadır.

 

Usûllerin vuruluşlarını iyi anlamanız için öncelikle normal (Düz) vuruluşlarını çalışınız. Kudüm için yazılmış olan velveleli vuruşlar, daha zengin varyasyonlu vuruşlardır. Verdiğimiz vuruşların hepsinin normal vuruşlarını vermedik. Ancak siz araştırarak önce düz hallerini tetkik ediniz. Daha sonra size çaldığınız eserde eşlik etmesini istediğiniz usûlü velveleli olarak dinleyiniz. Ayrıca bazı usûller, çoğu eserde velveleli olarak daha düzgün vurulur.

 

8/8 lik Düyek usûlünün normal vuruluşu, çoğunlukla şarkılarda kullanılır.

 

8/8 lik Düyek usûlünün velveleli vuruluşu, çoğunlukla ilâhilerde ve Mevlevî Âyinlerinde kullanılır.

 

6/4 ve 6/8 lik Yürük ve Sengin Semâi usûllerini, normal veya velveleli dinleyebilirsiniz. Ancak icrâ ettiğiniz örnek parçalar için, kulağınızın alışması için velveleli olarak çaldırmanızı tavsiye ederiz.

 

10/8 lik Aksak Semâi usûlü, çoğunlukla saz semâilerinde kullanılmıştır. Bu usûl, saz semâilerinde notalara denk gelen vuruşlarda genellikle velveleli olarak darblara oturur. Bu sûretle velveleli olarak dinleyiniz.