Yeni Baskı Ney Metodu Düzeltmeleri

Sh 35 : 17 numaralı makâm Bûselik olacak. 18 numaralı makâm Hicaz Bûselik olacak.

Sh 89 : Hicâz humâyun makamı seyri esnasında zaman zaman nişabur çeşnili asma kalışlar yapılır (Re – Do# – Si)

Sh 99 : Bûselik makâmı alıştırmasının 5.satırın son ölçüsündeki K harfi, yanındaki sekizlik re notası üzerinde olacak.

Sh 111 : Segâh peşrevinin son satırının ilk ölçüsündeki Fa notası natürel(Bekar) olacak.

Sh 118 : Basit Sûzinâk peşrevinin 9. Satırının son ölçüsünde röpriz işâreti olmayacak.

Sh 126 : Mâhur makâmı dizisinin, parantez içindeki son notası(Yeden sesi) geveşt olacak.

Sh 127 : Gazi Giray Han’ın mâhur peşrevinin 6. Satırının ikinci ölçüsündeki K (Kapalı) harfi olmayacak.

Sh 142 : Rast makamının inici dizisi olan acem’li rast dizisinde yer alan ikici nota Fa natürel olacak.

Sh 144 : Yegâh makâmının üçüncü dizisinde yer alan, Dügâh’ta Rast dörtlüsü olan kısmın si perdesi naturel (Bekar) olacak.

Sh 147 : Nihâvent makâmı dizilerindeki yerinde bûselik beşlisi olan yerler; rast’da bûselik beşlisi olacak.

Sh 148 : Nihâvent peşrevinin sekizinci satırı üç ve dördüncü ölçülerdeki mi bemoller ve son satırın ilk ölçüsündeki mi bemoller 4 koma bakiye mi bemol olacak.

Sh 158 : Kreşendo ve Dekraşendo açıklamalarının yerleri değişecek. Yani dekraşendo’da anlatılan ifade kreşendo’ya aittir.

Sh 164 : Hicaz Yürük Semâi, Son Yürük Semâi olarak zikredilecek ve son satırının ilk ölçüsündeki Fa perdesi natürel olacak.(Acem)

Sh 165 : Bazı eserlerin içinden karışık çarpma örnekleri çalışmasının 4. Satırının ikinci ölçüsündeki Re çarpması Kapalı Re olacak.

Sh 188 : Dügâh peşrevinin ilk satırının 3. Ölçüsündeki 4 komalı Fa diyez, 1 koma olacak. Aynı satırın 4. Ölçüsündeki Re perdesi Natürel olacak.(Nevâ)

Sh 179 : 4. Satırdaki ilk Do bakiye diyezi olacak. Diğer Do perdeleri naturel olacak.

Sh 197 : Nikriz peşrevinin 5. satırının 2. ölçüsündeki Fa (Acemaşiran) perdesi bakiye diyezi (Irak) olacak.

Sh 200 : Şevkefzâ Saz Semâisinin 4. Satırının ikinci ölçüsündeki Si perdeleri, 5 komalık bemol olacak.(Kürdi) Aynı ölçüdeki 1 komalık Lâ bemol perdesi natürel olacak. (Dügâh)

Sh 214: Mâye ilâhinin bestekarı Buhûrizâde Mustafa Itri olacak.

Sh 234: Temrin 5 ‘in 8. Satırının son ölçüsündeki Acem perdesi, Hüseyni perdesi olacak.

Sh 312: Girifızen Âsım Bey’in Ölüm tarihi 1929 olacak.

Sh 314: Neyzen Rıza Bey’in Ölüm tarihi 1923 olacak.