Ney’in Ses Sahası

Kaba Geveşt ile Tiz Gerdâniye arasındaki sesleri kapsar (Toplam 3 oktavdır)

1- PEST BÖLGE – BİRİNCİ OKTAV (PEST SEKİZLİ)
pest_bolge

 

 

2- ORTA BÖLGE – İKİNCİ OKTAV (ORTA SEKİZLİ)
orta_bolge

 

3- TİZ BÖLGE – ÜÇÜNCÜ OKTAV (TİZ SEKİZLİ)
tiz_bolge

 

 

NOT: Yukarıda üçüncü bölgede gösterilen Tiz Neva’dan sonraki sesler her ney’de kolay çıkmaz.

Bu; ney’in açkısı, kamışın yapısı, başpâresi ile veya üfleyişle alâkalıdır.

Ayrıca Tiz Neva’dan sonraki sesler, Türk Mûsıkî’sinde pek az kullanılır.