Niyazi Sayın Ekolü

Bu ekol: Geliştirmiş olduğu dış dudak vibrasyonu, perdelerinin keskin ve net oluşu ve en önemlisi kendine özgü çıkardığı tondur. Ney’indeki seslerin keskin çıkmasının yanısıra, perdeler arası bağ tekniğini de kendi yorumu içinde icra etmesi bakımından önemlidir. Bu, bir kemancının yay çekişi gibi tesir yaratmasına neden olur ve Ney’in müzikâl yapısına ayrı bir anlam ve duyum kazandırır.

Niyazi Sayın ekolünü, bildiğimiz ve dinleyebildiğimiz eski Neyzenlerin icrası (taksimleri) ile karşılaştırdığımızda, çok değişik bir icra tarzı olduğunu farkederiz. O’nun tarzı, 20, yüzyılın en mükemmel tekniğini oluşturur. “Yaşayan Kutbün Nayi” unvanının O’na verilmesinin sebebi de budur.

Niyazi Sayın Ekolü, adeta Tanburi Cemil Bey ekolü ile bütünleşmiştir. Niyazi Sayın: Benimhocam Tanburi Cemil Bey diyerek O’ndan tavır olarak etkilendiğini belirtmektedir. Türk Mûsıkîsinin en mükemmel icra tavrı olan bu ekolün günümüzdeki temsilcisi olan Niyazı Sayın’ı, sadece bu özelliği ile kısaca özetlemenin yanı sıra, sazına olan hâkimiyeti hakkında da bilmemiz gerekenleri sıralamalıyız.

NİYAZİ SAYIN’IN NEY ÜFLEME ÖZELLİKLERİ

 1. Ney’den net ve parlak ses çıkarması

 2. Daha rahat kullanım ve güzel duyum oluşturan yeni perdeler bulması

 3. Kendine özgü dış dudak tirili (Dış dudak vibrasyonu)

 4. Nefes paylarını, çok uzun taksim cümlelerinde dahi mükemmel uygulaması

 5. Üç buçuk oktav ses sahası içinde yer alan her perdeyi, aynı rahatlık ve temizlikte üflemesi

 6. Makam geçkilerini çok iyi icra etmesi

 7. Transpozisyonu çok iyi bilmesi ve çok iyi kullanması

 8. Geleneksel makam icrasını, kendine özgü melodik motiflerle süslemesi

 9. Nota okuma, parmak ve üfleme tekniklerinin virtüözüte seviyesinde olması

 10. Taksimlerinin öğretici ve düşündürücü olması

 11. Perdeler arası bağ tekniğini mükemmel kullanması

 12. Uzun süreli üfleyişlerde dahi akordunun değişmemesi

 13. Perdeler arası entenasyonun çok iyi olması

 14. Günümüzde çok az uyulan, bazı makamların perdelerini olması gereken değerde basması