Mehter Topluluğu

Geçmişten Kopmadan Geleceğe

T.C. Kültür Bakanlığı tarafından 1991 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan topluluk, en önemlimehter_toplulugu2 kültür değerlerimizden olan Klasik Türk Müziğinin, özellikle Tasavvuf Müziği ve Mehter Müziği türlerinin, kendilerine has üslup ve icra özelliklerine sadık kalınarak ortaya konulmasını ve tanıtılmasını sağlamak ve bu alanda araştırma ve incelemeler yapmak amacıyla kurulmuştur. Topluluk, bu amaca uygun olarak, önce sanatçı kadrolarını oluşturmak ve diğer gereçleri tamamlamak; repertuar araştırmaları ve üslûp çalışmaları yapmak sûretiyle gerçekleştirdiği faaliyetinin ürünlerini, konserler halinde, sanatseverlerin takdirine sunma seviyesine getirmiştir. Tasavvuf ve Mehter bölümü olarak iki ana birim halinde çalışan topluluk, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırılan Mehterhanede ve 1925 yılında kapatılan Tekkelerde, o tarihlere kadar icra olunan mûsiki eserlerinde bugüne ulaşan, sanat değeri yüksek klâsikleşmiş eserlerle beraber yeni eserleri de repertuarına almıştır. Ayrıca Mehter bölümü; klâsik kıyafetleri, tuğları, sancakları ile aslına uygun olarak sergilenebilmektedir. Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, ulusumuzun çağdaşlaşma hedefini gerçekleştirmesine hız kazandıracak olan, kökü tarihin derinliklerine uzanan müziğimizi, evrensel boyutları ile günümüz sanatseverlerine tanıtmak ve gelecek kuşaklara bir kutlu emanet olarak aktarmadaki önemli işlevinin bilincinde olarak, araştırma ve icra çalışmalarını sürdürmektedir.

Topluluk, yurt içi ve yurt dışında binlerce konsere katılmış ve branşı olduğu Tasavvuf Müziğini, Klasik Türk Müziğinin diğer türlerini ve Mehter Müziğini başarıyla icra etmiştir.

mehter_toplulugu

Devoted to the past,to the future

The ensemble, which was started in 1991 by Republic of Turkey, Ministry of Culture, has been founded to present the original style and performance characteristics of the Classical Turkish Music especially the Sufi Music (Tasavvuf) and Military Music (Mehter), which are of the outstanding values of our culture, and to make observations on this area.

The ensembles, following this goal, first establish the community of the artists and the other equipment, repertory studies and style performances, now they perform to the audience by giving concerts. The ensemble, formed of two basic parts, Sufi ‘Tasavvuf’ and Military ‘Mehter’, has been performing the new songs as well as the high qualified classical songs which had been performed in the Military Sections ‘Mehterhane’, which was abolished in 1826 with ‘Yeniçeri Ocagi’ and in the dervish lodges ’Tekke’ which was closed in 1925.

Also the Military Part ‘Mehter’ can be seen with the historical uniforms, special standarts such as ‘tuğ’ and ‘Sancak’, which are identical to the origin. The Ministry of Culture Istanbul Historical Music Ensemble continues their studies and researches knowing the importance of the historical values of our ancient music, which will help our nation to fulfill the goal of reaching a contemporary status. The ensemble also works on performing our ancient music to present with a view of all the universal dimensions to our art lovers and to entrust this music to the new generations.

The ensemble performs the Sufi Music, the other kinds of Classical Turkish Music and the Military Music at hundreds of concerts in Turkey and abroad successfully.